Trubky pro různé průmyslové použití

Trubky pro různé průmyslové použití

Trubka není dána jen standardním vnitřním a vnějším průměrem. Může mít různý tvar, být vyrobena z různých materiálů dle technických, vzhledových a funkčních požadavků.

Naše společnost je nejen výrobce standardních trubek, ale má silnou pozici i jako výrobce trubek se specifickými geometrickými vlastnostmi.

Ve spolupráci s naším konstrukčním oddělením a oddělením kvality společně navrhneme přesně takový výrobek, jaký potřebujete.

TYP EXTRUZE: Monoextruze – Postextruze – Koextruze

Kontaktujte naše zaměstnance