Výrobní prostředky

KVALITA - INOVACE – VÝROBNÍ PROCES

Výrazem extruze se rozumí kontinuální vytlačování plastové hmoty/taveniny přes nástroj, kterému říkáme vytlačovací hlava.
Extrudovaný plast je tedy výsledek vytlačování, technologického procesu, který probíhá na vytlačovací lince, která má dvojí účel - jednak daný polymer teplem přetvořit na homogenní taveninu, jednak tuto taveninu dopravovat v dostatečném množství s potřebnou teplotou a tlakem do nástroje. Hlavní součástí extruzní linky je šnek. Na konci této operace musí být tavenina co nejrychleji zchlazena, aby vytlačovaný polotovar získal optimální výsledný tvar a rozměry dle zadané specifikace. Tato operace se nazývá kalibrace.
Koextruze: Výrazem extruze se rozumí kontinuální vytlačování více plastových hmot/tavenin přes vytlačovací hlavu
Při koextruzi dochází ve vytlačovací hlavě k pevnému spojení jednotlivých typů plastů. Tento proces je charakterizován zpracováním jednotlivých plastů na dvou oddělených extruderech. Z těchto dvou extruderů vstupuje tavenina do jedné vytlačovací hlavy požadovaného profilu, umístěné na hlavním extruderu, čímž získáme např. produkty, kde každá vrstva vnáší do konečného výrobku charakteristickou vlastnost jako třeba pevnost a pružnost, nebo můžeme vrstvit dvě barevné stopy. Účelem tohoto specifického výrobního procesu je nejčastěji získat výrobek se dvěma funkcemi podle zadané specifikace, např. funkci nosnou (pevný materiál) + funkci těsnicí (pružný materiál). Profil je následně zkalibrován a ochlazen jako při klasické extruzi.

Aby naše know-how plně podpořilo vaše inovace, běží výroba ve třech směnách (3 * 8) a využíváme následující strojové vybavení:

  • 14 extruzních linek jedno- a dvou šnekových WEBER – AMUT – BATTENFELD
  • 6 dvoumateriálových koextruzních linek
  • Nástrojárna s 300 nástroji (pro trubky i profily)
  • Modulární a nastavitelné vybavení našich linek (rovné a úhlové řezání, ink-jet značení, kontinuální lepení, aplikace lepicí nebo magnetické vrstvy…)
  • Zařízení pro optimální integraci při zpracování dvou- a tříkomponentních dílů
    Adaptace procesních podmínek na specifika produktu
    Výrobní kapacita od 10 g do 5 kg na metr délky
  • Integrovaný systém kvality ISO 9001

Tyto výkonné a neustále inovované nástroje jsou vám k službám, schopné nabídnout uspokojivé řešení, ať už se na nás obrátíte s jakkoli speciálními požadavky a jakkoli náročným projektem.