Povinné údaje

Informace o vydavatel

ABI Profils
ZI Chavanon – Lot 28
43120 Monistrol-sur-Loire
Tél. 04 71 61 29 99 – Fax. 04 71 61 29 90

Návrh webových stránek/webhosting

IRIS Interactive
„Donnez plus de sens à votre communication“
3, avenue d’Aiguilhe
43000 Le Puy en Velay
Tél. : 04 71 04 93 01 – Fax: 04 71 04 98 50
www.iris-interactive.fr

Autorská práva – Copyright © – Liens

Reprodukce v papírové podobě
S výjimkou obrázků je povoleno reprodukovat obsah stránek tohoto webu v papírové podobě za dodržení následujících podmínek:

  • bezplatné šíření obsahu,
  • respektování integrity reprodukovaných dokumentů (bez modifikací nebo úprav jakéhokoliv druhu)
  • výslovné uvedení zdroje www.abiprofils.com a sdělení, že reprodukční práva jsou vyhrazena a přísně omezena.

Reprodukce na elektronických nosičích
Reprodukce celých nebo jen části těchto stránek na elektronickém médiu se povoluje za podmínky, že bude jasným a čitelným způsobem uveden zdroj (www.abiprofils.com) a poznámka „práva vyhrazena“.

Tyto informace mohou být použity pouze pro osobní, asociativní nebo odborné účely; jakékoliv použití pro komerční nebo reklamní účely je vyloučeno.

Vytváření odkazů na www.abiprofils.com
ABI profils schvaluje uvedení hypertextového odkazu směřující k jeho obsahu, pouze pokud :

  • nepoužijete tzv. deep linking tj. že stránky www.abiprofils.com nesmí být překryté uvnitř stran jiného webu, ale přístupné v novém okně.
  • uvedete zdroj, který bude hypertextovým odkazem přímo k zamýšlenému obsahu.Informace budou použity pouze pro osobní, asociativní nebo odborné účely; jakékoliv použití pro komerční nebo reklamní účely je vyloučeno.
    Toto oprávnění se nevztahuje na webové stránky, které šíří informace, které jsou polemické, pornografické či xenofobní povahy nebo které mohou ve větší míře zasahovat do cizích osobnostních práv.
    Jedná-li se vám o jiné účely, obraťte se na nás

Rozsah obsahu stránek

Přes pečlivou snahu, kterou věnujeme zde uváděným informacím a realizaci stránek s využitím nejnovější techniky, se mohou na tomto webu vyskytnout neúmyslné chyby, opomenutí, nepřesnosti, neúplnosti nebo doplňky. ABI Profils nemůže proto nést zodpovědnost, výslovně ani implicitně, za celý obsah těchto stránek; uživatel stránek a informací zde obsažených bere na vědomí, že je využívá na vlastní nebezpečí a že ABI profils tudíž nemůže nést odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu, které by byly následkem použití informací, nebo jen jejich části, obsažených na těchto webových stránkách.

Stejně tak nemůže být společnost ABI Profils činěna odpovědnou za povahu nebo obsah stránek, na něž jsou uvedeny odkazy na následujících stranách a zejména ty, na něž je přístup přes hypertextové odkazy uvedené na stránkách tohoto webu. V souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů máte právo na přístup a opravu k údajů o vaší osobě.

Ochrana osobních údajů

Žádné osobní údaje nejsou shromažďovány bez vašeho vědomí.
Žádné osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
Tyto stránky byly registrovány u CNIL pod číslem (registrace právě probíhá).