Konstrukční kancelář, výzkum a vývoj

ANALÝZA - VÝVOJ – NÁVRH

 • Řešení všech fází realizace vašeho projektu od jednoho dodavatele.
 • Konstrukční oddělení & vývoj 3D / 2D.
 • Detailní technický návrh vašeho produktu vytvořený za pomoci nejmodernějších grafických programů.
 • Sledování všech etap vývoje produktu díky předvýrobní technické dokumentaci. Dokumentace obsahující všechny hlavní body vývoje vašeho projektu vám bude předána při zadání zakázky.
 • Funkční a estetická analýza, která posoudí produkt nejen z hlediska jeho vyrobitelnosti, ale posoudí také náklady související s jeho zavedením do výroby.
 • Manažer vašeho projektu vás provede všemi fázemi vývoje produktu respektujícího jak vaše požadavky technické, funkční, estetické, tak jeho vliv na životní prostředí.
 • Vývoj a modelování (2D / 3D)/ Výkresová dokumentace.
 • Zpracování předvýrobní technické dokumentace.
 • Zpracování zpětného časového harmonogramu projektu.
 • Atest kvality.
 • Analýza a návrh vhodných materiálů, výroba prototypu.
 • Návrh a výroba vytlačovacích hlav a dalších nástrojů.
 • Všechny tyto služby vám pomohou realizovat váš nový výrobek.

ABI PROFILS : Know-how ve službách inovace!