Zprávy

Jak číst a rozumět nabídkám od ABI Profils: průvodce a slovník technických termínů

Správné pochopení nabídek od ABI Profils je klíčové pro výběr a použití jejich produktů. Tento průvodce a slovník vám pomohou se lépe orientovat v technických specifikacích a zajistit, že budete schopni využít nabízené produkty a služby na maximum.

Úvod

ABI Profils je předním dodavatelem plastových profilů a trubek s bohatou nabídkou produktů a služeb. Nabídky od ABI Profils obsahují důležité technické informace, kterým je nutné správně porozumět pro efektivní využití nabízených produktů. Tento článek vám poskytne průvodce, jak číst a rozumět těmto nabídkám, a zároveň slovník technických termínů, které se v nich objevují.

Jak číst nabídky od ABI Profils

Nabídky od ABI Profils jsou strukturovány tak, aby poskytovaly veškeré důležité informace o produktech a službách. Zde je klíčový přehled toho, co v nabídce naleznete:

Popis produktu nebo služby: Tato sekce detailně popisuje specifikace nabízeného produktu nebo služby. Například koextrudovaný profil může být vyroben kombinací materiálů ABS a TPU, což mu zajišťuje specifické funkční a pohledové vlastnosti.

Množství a rozměry: Nabídka uvádí množství produktů a jejich přesné rozměry. Například trubky z HDPE mohou být nabízeny v různých délkách s konkrétními tolerancemi.

Použité materiály: Uvedené materiály jsou často zkráceny na technické zkratky, jako je HDPE, ABS, TPU nebo PVC, včetně jejich vlastností, například certifikace pro kontakt s potravinami.

Nástroje kontroly kvality: Popisují se zde systémy a normy kontroly kvality, které jsou používány, jako například systém Ascona nebo Zumbach, aby bylo zajištěno, že produkty splňují požadované specifikace.

Podmínky dodání a platby: Nabídky zahrnují dodací lhůty, platební podmínky a způsoby přepravy. Například nástroje mohou být garantovány pro určité množství profilů nebo po dobu pěti let.

Informace o sledovatelnosti a balení: Detailně jsou uvedeny informace o balení produktů a etiketách pro sledovatelnost, což je klíčové pro efektivní logistiku a dodržování předpisů.

Zároveň je součástí nabídek ABI Profils výkresová dokumentace se všemi rozměry, výrobními tolerancemi a dalšími nezbytnými údaji, jako je například revize a verze výkresu.

Slovník technických termínů

HDPE (High-Density Polyethylene): Typ plastu známý svou pevností a odolností. Lehký a vhodný pro styk s potravinami.

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene): Polymer běžně používaný v produktech vyžadujících vysokou odolnost proti nárazu.

TPU (Thermoplastic Polyurethane): Materiál známý svou pružností a odolností proti opotřebení.

PVC (Polyvinyl Chloride): Velmi rozšířený plast díky své všestrannosti a odolnosti vůči vlivům prostředí.

Koextrudovaný profil (Co-extruded profile): Profil vyráběný extruzí několika materiálů pro kombinaci jejich vlastností.

Vytlačovací hlava (Extrusion head): Část extruzního nástroje namontovaného na extrudér, která formuje materiál.

Kalibrační jednotka (Calibration unit): Část extruzního nástroje kalibraci rozměrů extrudovaného produktu.

Stabilizátor (Stabilizer): Komponent nástroje používaný k udržení rozměrové stability produktu.

Sušící jednotka (Drying unit): Zařízení používané k sušení materiálů během výrobního procesu.

Modul pro omezení průhybu (Module for reducing deflection): Zařízení pro omezení průhybu produktů

Ascona Control System: Systém kontroly kvality pro zajištění přesnosti rozměrů.

Zumbach System: Technologie měření používaná pro kontrolu kvality.

Anti-UV: Vlastnost materiálu odolávajícího ultrafialovému záření.

Certifikat pro styk s potravinami (Food contact certification): Ověření, že materiál je bezpečný pro kontakt s potravinami.

Tolerance: Přijatelné mezní hodnoty odchylek rozměrů ve výrobě.

Správné pochopení nabídek od ABI Profils je klíčové pro výběr a použití jejich produktů. Tento průvodce a slovník vám pomohou se lépe orientovat v technických specifikacích a zajistit, že budete schopni využít nabízené produkty a služby na maximum.


Zpět na seznam novinek